EVENT

【終了】OpenStorage2014 金氏徹平 新作公開制作

2014年11月8日(土),14日(金),16日(日)
MASK(MEGA ART STORAGE KITAKAGAYA)
OpenStorage2014 金氏徹平 新作公開制作 撮影:守屋友樹

期間中、金氏徹平が、公開制作による新作発表を行いました。北加賀屋エリアから採取した木々を使用し、工場跡の高さを活かした7mの《Splash&Flake (Pipeline/Kitakagaya)》を発表。